call: 905-770-3700

SERIK 03

Brands Franco Serik Wall Unit Collection, Spain SERIK 03

Modern Living Room Wall Unit, Entertainment Center. Special Order Product
COLOR 150 - 151 MATT
View Larger Image


Thank you for review.


Collection: Franco Spain

Stock status: Special Order Product
Set Piece   Width " Depth " Height " Volume cu ft Weight lbs

Sideboard 3+2

COLOR 150 MATT - FRAME 151 MATT - DOORS 150 MATT - DRAWERS 150 MATT - ROSETA 151 MATT
  47.24 15.75 53.15 27.9 176.40

TV Table 1 + 2 + gap

COLOR 150 MATT - FRAME 151 MATT - DOOR 150 MATT - DRAWERS 150 MATT - ROSETA 151 MATT
  70.87 15.75 23.62 19.07 114.66

Horizontal display unit

COLOR 150 MATT - FRAME 151 MATT
  70.87 15.75 15.75 13.07 79.38

Shelf

COLOR 150 MATT
  47.24 7.87 1.57 1.06 24.26

Plinth

COLOR 151 MATT
  47.24 14.96 3.15 2.47 15.44

Plinth

COLOR 151 MATT
  70.87 14.96 3.15 3.53 15.44